Entertainment

Why I banned premarital sex amongst my staff during the recording of ‘Jesus Is King’ album – Kanye West

Advertisements
Advertisements

USA – Kanye West’s ninth studio album Jesus Is King is due to drop on October 25th and in a new interview with Zane Lowe airing on Beats 1, he opened up about the recording process behind the project.

Kanye West said he made some major lifestyle changes in the year that’s followed since creative directing the inaugural PornHub Awards in September 2018 and his solution for the recording of Jesus Is King? Celibacy.


“There were times where I was asking people not to have premarital sex while they were working on the album. There were times where I went to people that were working on other projects and said can you just work and focus on this? I thought if we could all focus and fast. Families who pray together stay together” Kanye West told Lowe.

1 comment

 1. https://www.youtube.com/watch?v=mEP-P3fZqZU

  01. DOŠ – PETAK – JUTARNJA
  Objavljeno 6 pro. 2019 autor Administrator
  I. TJEDAN DOŠAŠĆA – PETAK
  01. DOŠ – Svagdan ili: Sv. Nikola, biskup

  JUTARNJA

  POZIVNIK

  R. Otvori, Gospodine, usne moje.
  O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

  PSALAM 95 (94). Poziv na Božju hvalu
  Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).
  (Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

  Antifona
  Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin,
  dođite, poklonimo se!

  Dođite, kličimo Gospodinu, *
  uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
  Pred lice mu stupimo s hvalama, *
  kličimo mu u pjesmama!(Ant.).

  Jer Gospodin je Bog velik, *
  Kralj velik nad svim bogovima.
  U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
  njegovi su vrhunci planina.
  Njegovo je more, on ga je stvorio, *
  i kopno koje načiniše ruke njegove: (Ant.).

  Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
  poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
  Jer on je Bog naš, *
  a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva (Ant.).

  O da danas glas mu poslušate: †
  “Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
  kao u dan Mase u pustinji
  gdje me iskušavahu očevi vaši, *
  iskušavahu, premda vidješe djela moja. (Ant.).

  Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
  pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
  i ne proniču moje putove.
  Tako se zakleh u svom gnjevu: *
  Nikad neće ući u moj počinak!” (Ant.).

  Slava Ocu i Sinu *
  i Duhu Svetomu.
  Kako bijaše na početku, †
  tako i sada i vazda *
  i u vijeke vjekova. (Ant.).

  HIMAN

  Čuj jasni glas odjekuje,
  U tami nas opominje:
  Oda sna sad se trgnite,
  S nebesa Isus dolazi.

  Neka duh se diže klonuli,
  Neka praha više ne grli,
  U visu nova zvijezda sja,
  Od rana da nas ozdravlja.

  To Bog nam šalje Jaganjca,
  Da briše naše dugove;
  Svi skupa sad sa suzama
  Za oproštenje molimo!

  Kad iznovice dođe on
  I strahom zemlju napuni,
  Neka ne kazni nas grešnike,
  Neka pomiluj blago nas.

  Gospodstvo, slava, hvala, čast
  Sa Ocem Sinu višnjemu
  I s njima Duhu Svetomu
  Nek bude u sve vjekove. Amen.

  1^ Antifona
  Tada će ti biti mile žrtve pravedne
  na žrtveniku tvojemu.

  PSALAM 51 (50). Smiluj mi se, Bože
  Obnavljajte se duhom svoje pameti i obucite novog čovjeka. (Ef 4,23–24).

  Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
  po velikom smilovanju
  izbriši moje bezakonje!
  Operi me svega od moje krivice, *
  od grijeha me mojeg očisti!

  Bezakonje svoje priznajem, *
  grijeh je moj svagda preda mnom.
  Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
  i učinio što je zlo pred tobom:
  pravedan da budeš prema svojim riječima *
  i bez prijekora kada te sudili budu.

  Evo, grešan sam već rođen, *
  u grijehu me zače majka moja.
  Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
  u dubini duše učiš me mudrosti.

  Poškropi me izopom da se očistim, *
  operi me, i bit ću bjelji od snijega!
  Objavi mi radost i veselje, *
  nek se obraduju kosti satrvene!

  Odvrati lice od grijeha mojih, *
  izbriši svu moju krivicu!
  Čisto srce stvori mi, Bože, *
  i duh postojan obnovi u meni!

  Ne odbaci me od lica svojega *
  i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
  Vrati mi radost svoga spasenja *
  i učvrsti me duhom spremnim!

  Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
  i grešnici tebi će se obraćati.
  Oslobodi me od krvi prolivene, †
  Bože, Bože spasitelju moj! *
  Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

  Otvori, Gospodine, usne moje, *
  i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
  Žrtve ti se ne mile, *
  kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
  Žrtva Bogu duh je raskajan, *
  srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

  U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
  i opet sagradi jeruzalemske zidine!
  Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
  prinosi i paljenice, *
  i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

  Slava Ocu i Sinu *
  i Duhu Svetomu.
  Kako bijaše na početku, †
  tako i sada i vazda *
  i u vijeke vjekova. Amen.

  1^ Antifona
  Tada će ti biti mile žrtve pravedne
  na žrtveniku tvojemu.

  2^ Antifona
  U Gospodinu će pobijediti i proslaviti se
  sve potomstvo Izraelovo.

  Hvalospjev (Iz 45, 15−26). Svi će se narodi obratiti Gospodinu
  Nek se na ime Isusovo prigne svako koljeno (Fil 2, 10).

  Doista ti si Bog skriveni, *
  Bog Izraelov, Spasitelj.

  Postidjet će se *
  i poniknut će svi zajedno,
  otići će u ruglu *
  oni koji prave kipove.
  A Gospodin će vječnim spasenjem *
  spasiti Izraela.
  Nećete se postidjeti *
  i nećete poniknuti dovijeka.

  Da, ovako govori Gospodin, *
  nebesa Stvoritelj − on je Bog −
  koji je oblikovao i sazdao zemlju, *
  koji ju je učvrstio
  i nije je stvorio pustu, †
  već ju je uobličio za obitavanje: *
  »Ja sam Gospodin i nema drugoga.
  Nisam govorio u tajnosti, *
  u zakutku mračne zemlje.
  Nisam rekao potomstvu Jakovljevu: *
  Tražite me u pustoši.
  Ja, Gospodin, govorim pravo *
  i naviještam čestito.

  Saberite se i dođite, *
  pristupite zajedno,
  svi preživjeli od naroda!
  Neznalice puke oni su što nose
  kip izrađen od drveta *
  i mole boga koji ih spasit ne može.
  Objavite, iznesite svoje dokaze, *
  svjetujte se zajedno:
  Tko je to od davnine navijestio *
  i od tada prorekao?
  Nisam li ja, Gospodin? *
  Nema drugoga boga do mene;
  Boga pravednog i Spasitelja *
  osim mene nema.

  Obratite se k meni da se spasite,
  svi krajevi zemlje, *
  jer ja sam Bog i nema drugoga!

  Sobom se samim kunem, †
  iz mojih usta izlazi istina, *
  riječ neopoziva,
  da će se preda mnom prignuti svako koljeno, †
  mnome će se svaki jezik
  zaklinjati govoreći: *
  Jedino je u Gospodinu pobjeda i snaga!
  K njemu će doći, postiđeni, *
  svi što na nj su bjesnjeli.
  U Gospodinu će pobijediti i proslavit se *
  sve potomstvo Izraelovo!«

  Slava Ocu i Sinu *
  i Duhu Svetomu.
  Kako bijaše na početku, †
  tako i sada i vazda *
  i u vijeke vjekova. Amen.

  2^ Antifona
  U Gospodinu će pobijediti i proslaviti se
  sve potomstvo Izraelovo.

  3^ Antifona
  Pred lice Gospodnje dođite
  s radosnim klicanjem.

  PSALAM 100 (99). Poziv na Božju hvalu
  Gospodin zapovijeda otkupljenima da pjevaju pjesmu pobjedničku (sv. Atanazije).

  Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
  Služite Gospodinu u veselju!
  Pred lice mu dođite *
  s radosnim klicanjem!

  Znajte da je Gospodin Bog: †
  on nas stvori, i mi smo njegovi, *
  njegov smo narod i ovce paše njegove.

  Uđite s hvalama na vrata njegova, †
  u dvorane njegove s hvalospjevom, *
  hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

  Jer dobar je Gospodin, †
  dovijeka je ljubav njegova, *
  od koljena do koljena vjernost njegova.

  Slava Ocu i Sinu *
  i Duhu Svetomu.
  Kako bijaše na početku, †
  tako i sada i vazda *
  i u vijeke vjekova. Amen.

  3^ Antifona
  Pred lice Gospodnje dođite
  s radosnim klicanjem.

  Kratko čitanje Jr 30, 21.22
  Ovako govori Gospodin: »Glavar njihov iz Jakova će niknuti, vladar isred njega će izaći. Pustit ću ga k sebi da mi se približi. I vi ćete biti moj narod, a ja vaš Bog.«

  Kratki otpjev
  R. Nad tobom, Jeruzaleme, * zablistat će Gospodin.
  Nad tobom, Jeruzaleme, zablistat će Gospodin.
  O. I obasjat će te slava njegova. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
  Nad tobom, Jeruzaleme, zablistat će Gospodin.

  Antifona uz Hvalospjev
  Evo doći će Bog i čovjek iz kuće Davidove
  i zaposjest će prijestolje, aleluja.

  ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68-79
  Mesija i njegov preteča

  Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
  što pohodi i otkupi narod svoj;
  podiže nam snagu spasenja *
  u domu Davida, sluge svojega,
  kao što obeća na usta
  svetih proroka svojih odvijeka: †
  spasiti nas od neprijatelja naših − *
  i od ruke sviju koji nas mrze;
  iskazati dobrotu ocima našim, *
  i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
  zakletve kojom se zakle Abrahamu,
  ocu našemu: *
  da će nam dati
  te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
  služimo bez straha
  u svetosti i pravednosti pred njim *
  u sve dane svoje.
  A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
  jer ćeš ići pred Gospodinom
  da mu pripraviš putove,
  da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
  po otpuštenju grijeha njihovih,
  darom premilosrdnog srca Boga našega *
  po kojem će nas pohoditi
  Mlado Sunce s visine,
  da obasja one što sjede u tmini
  i sjeni smrtnoj, *
  da upravi noge naše na put mira.

  Slava Ocu i Sinu *
  i Duhu Svetomu.
  Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
  i u vijeke vjekova. Amen.

  Antifona uz Hvalospjev
  Evo doći će Bog i čovjek iz kuće Davidove
  i zaposjest će prijestolje, aleluja.

  Molbenica
  Bog je Otac u svom naumu odredio da po Sinu slavu svoju objavi ljudima. Radosno mu uskliknimo :

  Neka je, Gospodine, slavno ime tvoje!

  Gospodine, nauči nas da jedni druge prihvaćamo kao što je i Krist nas primio na slavu Božju.
  U vjeri nas ispuni svakom radošću i mirom da hodimo u nadi i snazi Duha Svetoga.
  Svima, Gospodine, priteci po mnoštvu svoga smilovanja, u susret pohiti onima koji te i ne znajući iščekuju!
  Ti pozivaš i posvećuješ izabranike svoje : pridigni nas grešnike i okruni nas nebeskim blaženstvom!

  Oče naš…

  Molitva
  Gospodine, probudi svoj u moć i dođi ; zbog grijeha prijeti nam propast: ti nas oslobodi i spasi! Koji živiš.

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
  O. Amen.

Leave a Reply

%d bloggers like this: